Cennik usług dodatkowych Serwis Lg

Linia freonowa

(doprowadzona! do jednostki zew i wew z zapasem 1,5m) w cenie gięcie rur, kielichowanie, próba szczelności, podłączenie, próżnia. - 600,00zł Netto

Podłączenie elektryczne

podłączenie jednostki zewnętrznej i wewnętrznej po stronie zasilania, podłączenie przewodu komunikacyjnego przy jednostce zew. i wew., cena nie zawiera układania przewodów - 250,00zł Netto

Podłączenie akcesoriów

Podłączenie pomp obiegowych, czujników, zaworów przełączających i mieszających , cena nie zawiera układania przewodów - 250,00zł Netto

Dojazd

Cena zawiera dojazd serwisu do klienta wraz z pełnym wyposażeniem w dwie strony - 2,50zł/km Netto

Linia freonowa - demontaż

Cena zawiera odpompowanie czynnika chłodniczego, odłączenie linii freonowej, cena nie zawiera ewentualnej utylizacji czynnika chłodniczego - 450,00zł Netto

Praca serwisu 1 r-g

Inne prace niż wyżej wymienione rozliczane według czasu pracy - 250,00zł/r-g Netto

Warunki i obowiązki instalatora Lg Therma V – tutaj …

Uruchomienie pompy ciepła Lg Therma V oraz przejęcie gwarancji jest bezpłatne!, pod warunkiem że zostało wykonane w sposób prawidłowy i zgodnie z wytycznymi Lg.

1. Instalator aby wykonać linie freonową musi posiadać F-gazy, oraz do odbioru należy przekazać protokół szczelności instalacji, którego brak może skutkować odmową uruchomienia urządzenia.

2. W przypadku braku uprawnień F-gazowych lub wiedzy, Instalator może zlecić wykonanie prac montażowych zgodnie z cennikiem powyżej.  Jeżeli Instalator lub Zgłaszający nie poinformuje serwisu przed przyjazdem na odbiór urządzenia, APS ma prawo odmówić wykonania prac dodatkowych.

3. W przypadku odmowy uruchomienia z winy Instalatora lub Zgłaszającego APS ma prawo naliczyć opłatę za bezpodstawne wezwanie serwisu w wysokości 800,00zł Netto.

4. Ponowne zgłoszenie do uruchomienia po odmowie uruchomienia z winy Instalatora lub Zgłaszającego zostanie zrealizowane po opłaceniu opłaty z pkt. 3

Cennik obowiązuje od 01.03.2022 do odwołania.